?.105?טביעות חותם "יהד" מהתקופה הפרשית,שנמצאו על ידי מקלישטד.