?.104?חחים לרכישת קרקע,כתובים אכדית,שנמצאו בחפירות מקליסטר.