שכבה V: גזר תחת שלטון אשור

שכבה : V גזר תחת שלטון אשור קריסת גזר לאחר החורבן האשורי היתה גדולה מזו שלאחר חורבן שישק , מאתים שנה קודם לכן . העיר של שכבה , V לאחר שהתקיימה זמן רב , לא התאוששה יותר . בשטח 11 מצאנו בשלב 4 תוכנית חדשה של בתי מגורים . נעשה בהם שימוש חלקי באלמנטים משלב rnmn . 5 A מתוכננים ובנויים טוב . השימוש בחומת הסוגרים נמשך אולם נראה כי היא אינה מיועדת להגנה וזו גם התקופה האחרונה של השימוש בה . התמונה משטח VII שלב , 5 A-B של הזמן בין 733 לפני הספירה ו 587 לפני הספירה רחבה יותר . חלק מהשטח ניטש בשלב 5 B וחלק אחר נותר בהריסותיו בשלב . 6 A מאוחר יותר , השטח פולס ונבנה מחדש בשינוי קל , בשלב . 5 A התמונה הכללית היא של תקופה שקטה וארוכה , בעלת אוכלוסיה דלילה כתוצאה מהירידה הכלכלית . בשטח , 111 איזור השער נוקה על ידי מקליסטר ונותרו עדויות מועטות . פעולות הבנייה והתפירה שנעשו בתקופה ההלניסטית , גרמו נזק לשכבות הקדומות . מבנה השער העליון נהרס וצומצם לשער בעל שני מעברים , כמו השינוי במגידו שכבה ni-iVa שזוהה שם , לסוף המאה השמינית תחילת המאה השביעית לפני הספירה . תעלת ניקוז חדשה , שביסודותיה מצאנו קרמיקה של ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד