?.102?בחן מן המאה ה־8 לפני הספירה שעון כנגד חומת העיר.שים לב למגדל מימי שלמה שמתחתיו.