?.99?מבחר כלי חרס אופייניים לסוף המאה ה־9 ולתחילת המאה ה־8 לפני הספירה.