גזר במאה השמינית לפני הספירה

גזר במאה השמינית לפני הספירה שכבה VI בגזר שייכת למאה השמינית לפני הספירה . זו תקופת השיא של ההתפשטות האשורית לארצות המערב . באיזור בתי המגורים ניכרת המשכיות מהמאה התשיעית לפני הספירה ולפי הבנייה נראה כי הישוב בעיר התאושש . לא נמצאו סימנים לפער ישובי גם בשרידים העלובים של בתי המגורים . שטח 11 שלב , 5 A-B המשיך ברציפות את שלב . 6 A כמה בתי מגורים בשטח VI משלב , 6 B המשיכו להתקיים גם בשלב 6 A במעט שינויים ותוספות . בבתי החצר נעשו פעולות תעשיתיות כמו אצירת שמן ואולי ישנם סימנים לגידול באוכלוסיה ובפעילות הכלכלית . מקליסטר הראה בצד מזרח , בתוכנית של התקופה השמית הרביעית , מכלול מבנים גדול שחלקים ממנו יכלו להתפרש , אולי , כחלק משכונת מגורים בשטח . vn מבנה השער בעל שלושת החדרים , מהמאה התשיעית לפני הספירה שלב , 4 המשיך להתקיים ללא שינוי עד לאמצע המאה השמינית לפני הספירה . מפלס הרחוב שעבר בו , הורם בשכבות ריצוף שוב ושוב ובמערכת הניקוז ניכרו שיפורים . התעלה הוסתה מערבה , הרחק מבית השער התחתון . מקליסטר כבר הצביע על כך ובשנת 1990 בדקנו אותה בקטע שמדרום לארמון . 8000 מצאנו את רצפת התעלה , ומתחת לט...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד