?.93?תכניות של שערי־עיר שונים מתקופת הברזל בארץ ישראל,בהשוואה לשער גזר.