?.92?תכנית שער העיר בימי שלמה - "החומה החיצונית'' וארמון 10000 ממערב לשער.