?.91?ציוד החתך שנעשה בישודות המגדל ו"החומה החיצונית?,"?המוכיח שהיו שני שלבים בבניית החומה.