?.86?מכנה השער מימי שלמה.עוים לב לספסלי האבן שבתוך התאים לתעלת הניקוז.