?.85?בניית גזית במבנה השער,כפי שנחשפה על ידי מקליסטר ומשלחת חפירות מר.