?".82?לוח גזר" מימי שלמה המתאר בכתב עברי עתיק פעילות חקלאית עונתית.נמצא על ידי מקליסטר,ומוצג כיום במוזיאון הארכיאולוגי באיסטנבול.