פרק שישי — גזר בימי שלמה

פרק שישי — גזר בימי שלמה בפרק הקודם , סקרנו את ראשית תקופת הברזל , דרך התקופה הפלישתית והתקופה שלאחריה - טרם ימי שלמה , עד שנת 950 לפני הספירה לערך , וסוף שכבה IX בגזר . השכבה הבאה בגזר , שכבה , V 111 מייצגת פרק זמן קצר , בין השנים 950 900 לפני הספירה , המכונה לעיתים בשם ימי שלמה . ארבעים שנות מלכותו של שלמה מתוארות במקרא בצורה ברורה . למרות זאת , יש חוקרי תנ"ך מודרניים הטוענים כי המסורת המקראית היא של משלים ואגדות בלבד ואם אכן היה קיים אדם בשם שלמה , הוא לא היה מלך או מנהיג של הממלכה הישראלית . הארכיאולוגיה הוכיחה בוודאות כי תקופת שלמה היתה תקופת זהר . בסוף המאה ה 11 לפני הספירה , הסתיים תהליך המעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל . בארץ ישראל לא נוצרה תרבות עירונית הומוגנית כמו זו שהיתה בתקופת הברונזה . אוכלוסיית ארץ ישראל בתקופת הברזל הקדומה הצטיינה בתערובת אתנית ורק לקראת המאה ה וו לפני הספירה , התחיל שינוי שהביא להתגבשות ראשונה של ממלכה בתולדות ארץ ישראל . אנו יכולים לשער , כי בסוף תקופת הברזל א , היתה עדיין השפעת התרבות הכנענית חזקה , למרות שהכנענים כבר לא היו מאורגנים במסגרות של ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד