סוף התקופה הפלישתית — טרם ימי שלמה

סוף התקופה הפלישתית — טרם ימי שלמה למרות הסכנות שטומן השימוש הלא זהיר במונחים על בסיס אתני , יש לעיתים להשתמש בהם . לכן קראנו לשכבה x-xi בגזר , מהשנים 1050 950 לפני הספירה " , סוף התקופה הפלישתית - טרם ימי שלמה . " תקופה זו מיוצגת בשטח , 11 בשלבים 7 8 ובשטח IV בשלבים . 4 A-B בשטח , 11 נמצא שלב , 8 לאחר החומר הפלישתי של שלב . 9 בשלב זה ניכרת כבר נטישת הישוב אך אין עדיין עדות לחורבנו . תת שלבים בשלב , ( A-C ) 8 הם עדות להמשכיות של השימוש בבתי מגורים ובחצרות התל . נמצאו שם טאבונים , שרידי קירות , רצפות עפר כבוש ופסולת . הארכיטקטורה היתה פשוטה , מתוכננת והבנייה באיכות טובה . שלב 8 הסתיים בשינויי תוכנית . שלב 7 כלל שני תת שלבים , B-1 A בהם מיוצגת תקופת בנייה חדשה של בתי מגורים בגזר . בחורבן הגדול סביב שנת 1050 לפני הספירה נוצרה שכבת מפולת בעובי של 0 . 30 מ' וכיסתה את מפלסי החיים והרצפות החרוכות . אנחנו שייכנו חורבן זה לכיבוש גזר על ידי שלמה , באמצע המאה ה 10 לפני הספירה . בשטח , IV הופיעו השלבים 4 A-B על שרידי החומר הפלישתי של שלב , 5 A והצביעו על תקופת הנטישה של הבתים הצפון מזרחי והצ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד