?.80?כלי חרס וחרסים מעוטרים מהתקופה הפלישתית (כולל חרס מעוטר המזכיר את רעמסס ה־?(111? שנמצאו בחפירות מקליסטר.