?.78?חפצי יוקרה ופולחן מהבתים הצפון־מערבי והצפון־מזרחי.