?.76?להבי צור ששימשו למלאכות שונות בבית הצפון־מזרחי.