?.75?מבט על חצר הבית הצפון־מזרחי ומתקני המלאכה שבה.