?.70?מבחר כלי חרס,חלקם פלישתיים,שנמצאו בשכבות החורבן של האסם.