אתניות כהסבר לשינוי

אתניות כהסבר לשינוי את המונח אתנוס , ביוונית עם , אנו מייחדים לקבוצה אנושית שיש לה היסטוריה , גבולות , שפה , דת , ערכים משותפים וזיהוי עצמי משותף . קבוצות אתניות כאלה מתיישבות ומתפתחות למדינות בעלות טריטוריה לאומית . קבוצות אתניות קטנות שכאלה היו נפוצות מאוד במזרח הקדמון והיו נודדות ממקום למקום , מצב היוצר חיכוך מתמיד עם קבוצות דומות אחרות . דוגמא טובה בארץ ישראל , העפירו או השתוו , גויי הים והישראלים . ההיסטוריה של המזרח הקדמון רצופה מאבק מתמיד לשמירה על איזון עדין בין קבוצות אתניות מתחרות . גורמים כלכליים וחברתיים הניעו קבוצות אלה ותרמו ליציבותם או לתנודותיהם . הגורם הכלכלי היה תמיד רב השפעה במה שאנו מכנים : המאבק בין המזרע והישימון . מצד שני , אין לבטל את הגורם האתני : השאיפה והמאבק של קבוצה אנושית להגדרה עצמית ולאחריות על גורל משותף . הבעיה של הארכיאולוגים היא שהאתניות או האופן בו אנשים זיהו את עצמם , אינה ניתנת להבחנה ארכיאולוגית . אנו יכולים לבדוק את חפציה של קבוצה אנושית מסוימת , כיצד השתמשו בהם ולבסוף השליכו אותם . אולם לשאלות : מה חשבו אותם האנשים ? למה הם קיוו ? ממה הם פחדו ?...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד