פרק חמישי — ראשית תקופת הברזל

פרק חמישי — ראשית תקופת הברזל בשנת 1200 או 1150 לפני הספירה , הגיעה תרבות תקופת הברונזה הכנענית לקיצה אחר 2000 שנות קיום . עובדה זו באה לידי ביטוי בצורה אחרת באיזורים שונים . בין השנים 1225 לפני הספירה ר 1150 לפני הספירה , התרחשו באיזור אירועים שגרמו לשינוי פניה של ארץ ישראל לקראת שלב תרבותי חדש בתולדותיה : תקופת הברזל . הסדר הפוליטי הישן התמוטט ונוצר מערך פוליטי וחברתי חדש . שינויים חברתיים כלכלים , חידושים טכנולוגיים ותרבויות לאומיות חדשות החלו לצמוח . מבשרי השינוי הופיעו כבר במאה ה 13 לפני הספירה , בסוף תקופת הברונזה . במסגרת זמן זו הופיעו בארץ עמים ולאומים חדשים וביניהם : ניאו חיתים , מדינות ארמיות בסוריה , ממלכות מואב , עמון , אדום , פניקים וגויי הים ( ביניהם גם הפלישתים ) והממלכה הישראלית החדשה , במרכז ההררי של ארץ ישראל . בתחילת תקופת הברזל א , היה שלב מעבר , מעין תקופת דמדומים , כשהמבנה החברתי של תקופת הברונזה , המשיך לשרור בכמה מערי המדינה והמצרים לא איבדו לגמרי את מעמדם בהן . במהלך התקופה , התרחשו השלבים הראשוניים של ההתנחלות הישראלית , בד בבד עם הופעת גויי הים , לפי שלב המ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד