?.66?שעון שמש עשוי שנהב ועליו חרוט שמו של פרעה מרנפתח.נמצא בחפירות מקליסטר.