?.65?חותם גליל בסגנון מיקני מאוחר.נמצא בשכבת החורבן שנגרם במהלך מסע מרנפתח לכנען.