63• מבחר כלי חרס מקבר מס' 7 שנחפר על ידי מקליסטר,כולל כלי־יבוא מסוריה,קפריסין ומיקני.