62• תכנית "בית המושל" ומגדל של חומת העיר ?")?החומה הפנימית?.("?