?.57?ממצאים ממערה ?:110A? ו.גביע בהט ?.2?חותם מגולף מאבן סרפנטין אפורה כהה?.3.?מסרק שנהב?.4.?כלי לכחל עשוי אבן גיר עם גילוף של בבונים?.5.?כלי קפריסאי בדמות פר.