?.56?כלי לכחל,עשוי אבן גיר עם גילוף של שני בבונים,ממערה ?.110A?