גזר בתקופת הברונזה המאוחרת

גזר בתקופת הברונזה המאוחרת בגזר לא נמצאה עדות ארכיאולוגית להרס מצרי כמו באתרי תקופת הברונזה המאוחרת א . החומר שנמצא בקבר שחשף מקליסטר ( מערה , ( 28 . 111 מעיד שהקבורה בו היתה בתקופת מעבר בין תקופת הברונזה התיכונה ג לתקופת הברונזה המאוחרת א . קברים אחרים כמותו לא מצאנו על פני התל . מכך עלינו להסיק כי גזר היתה נטושה לאחר החורבן של סוף תקופת הברונזה התיכונה . אך למרות שלא גרו אנשים בתל , אנו יכולים להוכיח בעזרת ממצא ארכיאולוגי כי אנשים נפטרו ונקברו בו . . 1 lOArrwn מהעדות הארכיאולוגית שחשפנו בחפירתנו בגזר , ניתן להוכיח כי בתקופת הברונזה המאוחרת אכן לא ישבו אנשים על התל , אולם היו שנפטרו ונקברו בו . ביום החפירה האחרון בעונת , 1968 עמדנו לסיים את העבודה ברבוע , 10 בקצה הדרומי של החתך הארוך שלנו בשטח , 1 אותו פתחנו על סלע האם , ליד הפן החיצוני של חומת העיר החיצונית . לתדהמתנו , מצאנו שם את אחת ממערות המגורים של ה , TROGLODYTES אותן תיאר מקליסטר . סקרנותנו היתה רבה , אך נאלצנו לסתום את הפתח ביריעת פלסטיק מכוסה עפר ולחכות לעונת החפירות הבאה . ניקוי מערה . 110 A עונת החפירות של שנת 1969 , 19...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד