פרק רביעי — תחת שלטון מצרים

פרק רביעי — תחת שלטון מצרים ניתן לחלק את תקופת הברונזה המאוחרת בארץ ישראל , לתקופות משנה , כדקלמן : ארץ ישראל תאריך שושלת מצרית תקופת הברונזה המאוחרת א 550 ו 400 ו לפני הספירה השושלת xvnrn תקופת הברונזה המאוחרת ב 400 ו 1300 לפני הספירה תק' אל עמרנה תקופת הברונזה המאוחרת ג 300 ו 1200 לפני הספירה השושלת n xix ראשית n xx ההדס של רבות מערי ארץ ישראל בסוף תקופת הברונזה התיכונה , גרם בארץ לשקיעה וירידה בכל רמת החיים . קשיי המחיה שנוצרו בארץ מתבטאים גם במיעוט ממצא ארכיאולוגי בשלב הראשון של תקופת הברונזה המאוחרת א . ההתאוששות ממצב זה חלה באופן הדרגתי , בתקופת הברונזה המאוחרת ב , וזאת עדיין תחת שלטון השושלת n xvm המצרית שחיזקה את אחיזתה בארץ ישראל . כדי לעמוד על תוצאות ההרס המצרי בתקופת הברונזה המאוחרת א ב יש לבחון את שכבות ההרס ולהבין את הסיבות להשתלטות המצרים על ארץ ישראל . בין החוקרים ישנם מינימליסטים , בעיקר מקרב האגיפטולוגים , הטוענים כי פרעוני השושלת ה XVIII לא התכוונו לכבוש את ארץ ישראל או להחזיק בה כשלל כיבושים וכמקור למיסים . הם רצו לגרש את ההיקסוס ממצרים . לכן לא עבדו הכוחו...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד