?.50?עדיי זהב בדמות אלות כנעניות מ"המטמון" שנמצא לצידה של האישה הצעירה בבית השרוף.