?.41?שבר של מעטפת חרס,נושאת שמות פרטיים מתקופת הברונזה התיכונה.נמצאה בחפירות משלחת מר.