?.39?ממצאים שונים מקבר מס' 3 כפי שצוירו בידי מקליסטר.