?.38?מבוזר כלי חרס מקבר מס' ו שנחשף על ידי מקליסטר.