?.35?ציור חתך של מקדש המצבות,כפי שצויר בידי מקליסטר.