?.34?ניקוי מקדש המצבות על ידי משלחת גזר.שים לב לאגן האבן בחלק הרחוק של התמונה.