?.33?תכנית מקדש המצבות כפי שיצייר מקליסטר.שים לב לקבורת הקנקן מתחת למצבה ?.V?