ו?.3?תמונת הבמה הגדולה של מקליסטר.שטח v של התפירות החדשות המראות את המצבות.