?.28?תכנית שטח חפירה מס' VI בפסגת תל גזר,מחפירות משלחת גזר.