גזר בתקופת הברונזה התיכונה ב־ג

גזר בתקופת הברונזה התיכונה ב ג קשה להפריד בין השלבים של תקופת הברונזה התיכונה ב לתקופת הברונזה התיכונה ג בגזר 1800 , 550 ו לפני הספירה . כמו באתרים אחרים בארץ ישראל , גם בגזר התרחש בתקופה זו תהליך הדרגתי ואיטי של התפתחות עירונית שנפסק בהרס שנגרם על ידי פלישות מצריות . למרות זאת , ניתן להבחין בגזר בארבע שכבות מאופק היסטורי זה : שכבות , xxi-xvm שבכל אחת מהן , שלבי משנה . מבני המגורים מבני המגורים בשטח , VI על פסגת התל , התקיימו ללא הפרעה מתקופת הברונזה התיכונה א , כמעט עד לסוף התקופה . יחד עם זאת , החצרות , הטרסות וקירות הבתים , תוכננו ונבנו בשלבים המאוחרים , טוב יותר . לחצרות הבתים נוספת רצפה עבה של עפר כבוש , לעתים היתה מטוייחת , ונמצאו בה מתקנים שונים , כגון : כנים להצבת קנקנים , כיריים או תנורים , בורות איחסון , ממגורות ואסמים . לצערנו לא חשפנו בית אחד שלם , ועל כן לא נוכל להציג תוכנית טיפוסית לבית המגורים בגזר מתקופה זו . במהלך תקופת הברונזה התיכונה השתפרה איכות הבנייה של הבתים בשטח VI ובשטח : 1 נבנו יסודות אבן עבים לקירות והרצפות היו עשויות מלוחות אבן . הבתים היו מפוזרים בצורה שו...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד