?.27?כלי נשק וכלי חרס מקבר מס' ו שמתוארך לתקופת הברונזה התיכונה א,ונמצא בחפירות מקליסטר.