תקופת הברונזה הקדומה ב: התחלה של עידן חדש

תקופת הברונזה הקדומה ב : התחלה של עידן חדש השכבה בגזר שאחרי שכבת xxrv מייצגת את תקופת הברונזה הקדומה ב . בתקופה זו אנו מוצאים לראשונה בארץ ישראל תרבות עירונית מפותחת . תקופה ארוכה ומורכבת זו מקבילה לתקופת השושלות 11-1 במצרים ולתקופת השושלת הקדומה במסופוטמיה . אלה הם שני מרכזי התרבות הגדולים שהשפיעו על ארץ ישראל . קשרי ארץ ישראל מצרים בתקופת הברונזה הקדומה ב פרעוני השושלת הראשונה במצרים , איחדו את מצרים העליונה והתחתונה תחת שלטון מרכזי . השפעתם התרבותית והפוליטית הגיעה במהרה עד נוביה , כ 200 ו ק"מ במעלה הנילוס . המלך נערמר , מייסד השושלת הראשונה סביב 3200 לפני הספירה , השאיר לוח שחיקה מפואר שנתגלה בבירתו בהיירקונפוליס . בלוח מתואר המלך המנצח את אוייביו בקרב . יש חוקרים הסוברים כי מדובר באחד ממסעותיו לארץ ישראל . שמו של מלך זה נתגלה בתוך סרך , על שברי קנקנים בערד ותל ערני . כולם נמצאו בקונטקסט מתוארך לתקופת הברונזה הקדומה א בארץ ישראל . בעקבות זאת ניתן לקבוע סינכרוניזם מוצק : תקופת הברונזה הקדומה א בארץ ישראל = השושלת המצרית . 1-X כיום אנו יודעים טוב יותר את תאריך ייסוד השושלת הראשונה ,...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד