?.22?מבחר כלים מן האלף ה־3 לפסה"נ,משכבות XXIV־XXIII שכהן החל תהליך העיור בתל גזר.