תקופת העיור הקדומה בארץ ישראל

תקופת העיור הקדומה בארץ ישראל כדי להבין מה אירע בגזר בסוף האלף הרביעי לפני הספירה , עלינו להגדיר תחילה את המונח "עיור . " מדובר בתהליך כלכלי חברתי המורכב ממרכיבים שונים שחברו יחדיו ופעלו במשותף להיווצרותו . תופעת העיור מאופיינת בשינוי דגם הישוב וההתיישבות . חבלי ארץ רחבים . המתאימים לחיי נוודות פסטורליים וחקלאות בעל פרימיטיבית , נעזבו ממרבית תושביהם והחל מעבר לחבלי ארץ פוריים בני הגנה , המאפשרים כלכלה מורכבת יותר ומבטיחים פרנסה לאוכלוסיה גדולה יותר . זו הסיבה שהכפרים הכלכוליתיים הקטנים ניטשו והחלה התיישבות ארוכת טווח באתרי מחייה אחרים . הבסיס הכלכלי של הישוב העירוני חייב היה להיות רחב יותר וכלכלת הקיום העתיקה של ארץ ישראל נשענה בעיקר על חקלאות בעל ולא על חקלאות שלחין באמצעות תעלות , כמו במסופוטמיה ובמצרים . ואכן ניתן למצוא עדויות מראשית תקופת הברונזה הקדומה לתהליך מואץ של ברוא יערות באיזורים ההרריים של ארץ ישראל , ולעיבוד חקלאי של העמקים הפנימיים . הכנסת השור כבהמת חריש , פיתוח חקלאות המטעים וההתמחות בגידול גפן וזית , הביאו לעלייה ביבול הדגנים ולהצטברות עודפים של מוצרי חקלאות הניתנים ל...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד