התקופה הכלכוליתית בתל

התקופה הכלכוליתית בתל בעיית הישוב הקדום בגזר היתה במחשבתנו כבר בתחילת הבדיקות הראשונות באתר בשנת . 1964 אך התשובה היתה "קבורה" בעומק של כ 7 . 50 מטר , לשם הגענו רק לאחר ארבע עונות חפירה מייגעות . שנת , 1968 היתה השנה האחרונה בה חפרנו בשטח . 1 החלטנו להתקדם כלפי מטה בחפירת בדיקה בגודל של שלושה ריבועים והגענו לשכבה שכינינו xxvi שנמצאה מתחת לשכבת ישוב naipnn xxv הברונזה הקדומה א . למרות שהשטח שנחשף היה מצומצם במימדיו , שכבה xxvi התגלתה כשכבת ישוב נקייה מן התקופה הכלכוליתית המאוחרת הנמצאת מעל סלע האם . השרידים הארכיטקטוניים היו דלים וניתן היה להבחין בהם קירות אבן של בתים וטיסות . החלק המעניין היה הממצא הקדמי . כלי " CREAM WARE"n ר , עי 7 ? לים היו מוכרים לי מן הספרות אך זכיתי לראותם לראשונה באתרם . זכורה לי התרגשותנו הרבה כשחפרנו דרך שכבות הברונזה הקדומה והגענו לבסוף אל הרובד ההומוגני והנקי של שכבה . xxvi היה זה תענוג עילאי לחזות כיצד נחשפים מהעפר החרסים העדינים והדקים כקליפת ביצה של הקרמיקה הכלכוליתית . קשה היה להאמין כי חרסים עדינים אלה , שנעשו ביד ונצרפו בכבשן פרימיטיבי , הם בני גיל של...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד