6ו.מבחר כלי חרס כלכוליתיים מאוחרים ?"-?כלי תרבות ע'סול" - שנמצאו בתל מר.