5ו.מבחר כלים מהתקופה הכלכוליתית שנמצאו בחפירות גזר.