4ו.קבוצת כלים ממערת "שוכני המערות" שמתארכת את השימוש במערה לתקופת הברונזה הקדומה.