3ו.תכנית מערה מס' ?— 21? מערת "הטרוגלודיטים" — כפי שכינה אותה מקליסטר.