ו ?.1?מפת מערות טבעיות ומציבות מעשי ידי אדם בתל גזר,כפי שנמצאו בחפירות מקליסטר.