המהפכה הניאוליתית

המהפכה הניאוליתית תחילתה של התרבות הכפרית בסוריה ובארץ ישראל היתה בתקופה הניאוליתית , בין השנים 8500 4300 לפני הספירה . האנשים החלו לעזוב בהדרגה את המערות ומחסי הסלע ולעבור להתגורר על מדרגות סלע פתוחות , שעליהן בנו בקתות עשויות טין , קש וענפים וממגורות אבן . בשלב שלאחר מכן הם בנו בתים , חצרות ומתקני איחסון . המעבר לכיוון אורח חיים אורבני התרחש בו זמנית על פני שטחים נרחבים מאוד . מעניינת העובדה שתרבות ניאוליתית הומוגנית למדי השתרעה מן הערבות של אירופה מערבה , דרך הרמה האנטולית ודרומה , לאורך חוף הלבנט , דרך סוריה , ארץ ישראל והמדבר המזרחי , עד לעמק הנילוס ונאות המדבר שמעבר לו . המהפכה הניאוליתית , כפי שהיא מכונה בדרך כלל , נחשבת לאחד ההישגים הגדולים של המין האנושי והיא בעיקרה תוצאה של הסתגלות קולקטיבית , יצירתית ביותר לסביבה המשתנה , דבר שאיפשר מעבר מצייד ולקט ליצור מזון , כלומר ראשית הביות של צמחים ובעלי חיים 30 , 000 . שנה קודם לכן תפס האדם המודרני , ההומו ספיינס , באיזור זה של מערב אסיה , את מקומו של האדם הניאנדרטלי . עולם החי והצומח האופייני לאיזור זה החל כבר להתפתח . בתקופה זו שב...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד